- รื้อถอนตู้จ่ายเก่าทดสอบอุปกรณ์ตู้จ่ายจัดเตรียม
ความพร้อมและติดตั้งตู้จ่ายใหม่ พร้อมสอนการใช้งาน
 - ซ่อมปรับปรุงสภาพชิ้นส่วนอะไหล่ตู้จ่ายน้ำมัน,มือจ่าย ,มิเตอร์ , แม่ปั้ม ตู้จ่ายน้ำมันทุกยี่ห้อ
- งาน Overholทำสีตู้จ่าย ,ดัดแปลงสภาพตู้จ่ายทุกยี่ห้อ
 
 
- งานตีตราให้คำรับรองสำหรับตู้นำเข้าจากต่างประเทศ

- ตีตราหัวจ่ายน้ำมัน โฟลว์มิเตอร์
- ตรวจสอบมาตรวัด มิเตอร์ น้ำมันและแก๊ส
 
 
 
- เดินท่อน้ำมันและงานติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินแบบ 2 ชั้น
- เทส ท่อ-ถังน้ำมันใต้ดิน ครบวาระ 10 ปี
- ล้างและคาลิเบต (Calibration )ถังน้ำมัน
- เซ็นรับรองแบบถังน้ำมัน,ติดต่อขออนุญาตเพื่อกัก
เก็บน้ำมันจากหน่วยงานราชการ
 
- ออกแบบและเดินระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และ
LAN ภายในสถานีบริการน้ำมัน
- ระบบไฟฟ้าทั่วไปและระบบไฟฟ้าใต้ดิน
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 
 

โครงการเดินท่อ

ปรับปรุงระบบท่อน้ำมั...

โครงการเดินท่อ

ปรับปรุงสถานีบริการน...

ปรับปรุง PTT หลัก 6 ...

โครงการเดินท่อ